wyszukiwanie zaawansowane
1 » Nota Prawna - RODO2

Kontakt

  • Informujemy, że od Nowego Roku 2019 - HURTOWNIA będzie obsługiwać wyłącznie klientów prowadzących działalność gospodarczą.
    NIP: 754-006-73-36
  • E-mail:biuro@eurosoft.opole.pl
  • Telefon77 47 45 212
    +48 602 615 367
  • Godziny działania sklepuPodmioty prowadzące działalność gospodarczą zapraszamy do HURTOWNI czynnej od poniedziałku do piątku 9.00 - 15.00. W soboty - nieczynne. Klientów detalicznych zapraszamy do SKLEPU FIRMOWEGO "BARBÓRKA" w Opolu, ul.Niemodlińska 23 (pawilon :AS" - lokal nr 21 I piętro nad bankiem PKO SA), codziennie 10 - 17, w soboty 10 - 13, tel. 774747817, 606219447.

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Nota Prawna - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania oraz żądania ograniczenia
lub zaprzestania ich przetwarzania.


1. Administratorem danych osobowych jest firma E U R O S O F T - Bogdan Pietrzak;  NIP : 7540067336, REGON : 004507807,
   z siedzibą w 45-807 OPOLE, ul.Agnieszki Osieckiej 6
.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres określony powyżej w pkt.1,
    albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro@eurosoft.opole.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów 
    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów
    i kontraktów, jak również oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie zapewniając pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem
    osób trzecich;

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie,w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne
    tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o
    Działalności Gospodarczej (CeiDG);

7. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
8. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym lub bezprawnych
  przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody,
- przenoszenia Państwa danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2.

Przejdź do strony głównej